HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN STRATEGISIA TOIMENPITEITÄ v. 2017 – 2019

Alkukesän aikana kaupungin toimesta toteutettavia hankkeita ovat vanha torin kunnostus, Vanhan Siwan ja Osuuspankin välisen viheralueen siistiminen ja hoito, sataman hiekkakentän pinnoitus sekä metsän maisemoinnin loppuun suorittaminen ja vuosittainen siistiminen
Pohjois-Savon ELY:n toimesta rakennetaan uudet linja-autokatokset Asemankylän ja kirkonkylän tienristeykseen sekä Saksalanharjun pysäkeille. ELY vastaa uutena toimenpiteenä tienvarsinurmikoiden jatkuvasta hoidosta kesäkauden aikana. Toimenpiteisiin kuuluvat lisäksi ojien puhdistaminen Porsaskoski – Nykälän tien suunnalla ja Keskustien varressa sekä niiden ympärillä olevan ELYn vastuualueella olevan metsän raivaus sekä sadevesikaivojen puhdistus.

Vuosien 2017-2019 keskeisiä painopistealueita ovat:
1.      Haukivuoren sataman kunnostuksen loppuun saattaminen vv. 2017-2018 sekä Torin ja sataman kesäkioskin toimivuuden varmistaminen
2.      Haukivuoren omakoti- ja teollisuustonttien lisäkaavoitus strategianjakson aikana
3.      Haukivuoren päiväkodin rakentaminen v. 2019 mennessä nykyisen ala-asteen koulun paikalle
4.      Haukivuori-talon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja kunnostusehdotukset Mikkelin kaupungille
5.      Hyvinvointiaseman ja kirjaston nykytoiminnan laajuuden jatkuvuuden varmistaminen
6.      Leikkipaikkojen kunnostus ja huolto
7.      Haukivuoren asuin- ja vapaa-ajantonttien markkinointi sekä muiden markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toimenpiteet v. 2017-2018 aikana Xamk-opinnäytetyön esitykset huomioiden
8.      Haukivuori-esitteiden ylläpito ja uudistaminen sekä matkailuopastuksen varmistaminen
9.      Tele- ja puhelinliikenteen toimivuuden oleellinen parantaminen haja-asutusalueella ja siihen vaikuttaminen
10.  Kyyveden vedenlaadun varmistaminen hyvä-tasolla yhteistyössä kalastus- /kalatalousalueen kanssa
11.  Veneiden laskupaikkojen lisääminen
12.  Frisbee-golf-toimet vaiheittain: vaihe 1, satama ja ala-asteen kenttä (2017), vaihe 2, täysimittainen rata Rantokankaalle v. 2019 mennessä
13.  Haukivuoren pohjoisen ja Häkkilän suunnan pyöräreittien toimivuuden ja opastuksen kuntoon laitto kesän 2017 aikana sekä Häkkilän eräpolun ja melontareittien laavujen kunnon varmistus
14.  Haukihallin käytön aktivointi
15.  Talviliikuntapaikkojen turvaaminen ja kunnossapito Asemankylällä
16.  Tuliniementien ja Luhtitien suunnitelmien toteuttamisen aktivointi
17.  Juna- ja linja-autoliikenteen toimivuuden varmistaminen sekä mahdollinen linja-autovuorojen lisääminen
18.  Vuosittaisen kesäkalenterin tekeminen yhteistyössä Haumedian kanssa
19.  Haukivuorelaiset ry:n ja aluejohtokunnan yhteistyön ja toimenpiteiden koordinoinnin selkeyttäminen
20.  Häkkilän luontopolun näköalapaikan turvallisuuden lisääminen ja Kerolahden tien ja ilmoitustaulujen kunnostaminen
21.  Uusien pyöräreittien, Häkkilän ympäristön ja Haukivuoren-Mikkelin vanhantien, kuntoon saattaminen ja opastus
22.  Naarajoki – Kyyvesi – Puulavesi melontareittikartaston uusiminen
23.  Pyöräreitti- ja luontopolkuesitteen tekeminen Haukivuoren alueelle
24.  Kyyveden kalojen kalaston laadun ja näytteiden otto
25.  Turveteollisuuden aluetaloudellisen merkityksen selvittäminen mm. Pieksämäen ja Mikkelin kaupunkien turvealueilla, Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntaliittojen ja eräiden kaupunkien sekä kuntien tukemana, yhteistyössä Kyyveden kalastusalueen sekä Jyväskylän yliopiston kanssa.